El cadell

El cadell neix amb una sèrie de trets marcats per la genètica, però aquests es poden potenciar
o inhibir, depenent de l’entorn on visqui. És per això que el medi ambient en què es cria i creix,
és tan important.

DIFERÈNCIES ENTRE TEMPERAMENT, CARÀCTER I PERSONALITAT

El temperament, és la suma dels trets (els que són genètics, els heretats)
El caràcter és el resultat de la combinació d’aquests trets (temperament) i les pautes de comportament apreses.
Per tant, torno a insistir que tot allò viscut pel cadell i el medi ambient, que l’envolta, és molt important, per al resultat final d’aquest cadell. En definitiva, condicionarà com serà la resta de la seva vida, aquest gos. Sobretot durant els primers 4 mesos, que és el període de socialització.
La personalitat és el que fa al cadell un ésser únic i individual. És el resultat de la suma del temperament, caràcter i medi ambient.

ETAPES DEL CADELL

Aquest període de socialització està dividit en quatre etapes diferents. On, en cadascuna, es produeixen diferents aprenentatges i desenvolupaments del cadell.
Abans de nomenar-les, és important recalcar que el temps de gestació és una etapa més. Un moment molt rellevant. Allò viscut per la mare durant aquest temps, influirà, sens dubte, en el futur cadell.

Primera etapa o període: És la que va des del seu naixement fins als primers 21 dies, aproximadament.

En alguns cadells seran 21 dies. Però, en altres, pot ser abans o després. Dependrà del temps de gestació. Ja que els que neixen passats els 63 dies són més madurs que els que neixen abans.
El que marca la finalització d’aquesta etapa és el moment en què els sentits del cadell són operatius.
Durant aquesta etapa, el cadell, depèn del tot de la mare. Ella és la que els proporcionarà les necessitats bàsiques: calor (ells no poden regular la temperatura) i menjar
És crucial que aquesta etapa sigui de molta tranquil·litat i nosaltres no hi hem d’intervenir. Només ho fa la mare
Segona etapa o període: comprès entre el dia 21 i el 49.

Continua sent fonamental, que estiguin en un lloc tranquil.
Els sentits comencen a ser operatius i afecta l’entorn. Comença a funcionar la vida mental i emocional. El paper de la mare és valuós perquè els ensenyarà a comprendre el nou món que s’obre davant d’ells. D’ella aprendran els estímuls positius i negatius., aprendran a jugar, a conèixer límits, a relacionar-se amb els germans, a controlar la boca…
A partir del dia 28 ja coneixen l’entorn sota la protecció de la mare.
En aquesta etapa comença la socialització i és important que estigui al costat de la seva mare i germans, ja que comencen els jocs i la dominació social. Els gossos que no viuen aquesta etapa al costat de la seva família seran gossos inquiets, sorollosos, insegurs i amb pors, ja que no hauran après el significat de les expressions corporals i dels sons. En definitiva, no deuen haver après el llenguatge caní.

Tercera etapa o període: Des de la 7a setmana fins als 84 dies

Durant la primera setmana d’aquesta etapa (a les 8 setmanes), és el moment ideal, perquè el cadell vagi a la nova llar. I és aquí quan ens toca a nosaltres, intervenir per a la millor socialització, amb què serà la vida del cadell.
Què és socialitzar? Que tingui bones experiències en presència de diferents estímuls (persones adultes, nens, patinets, motos, altres gossos, diferents sons, diferents olors…) i que ho visquin de manera positiva.
En aquesta etapa, el gos aprèn que pot ser un company humà. S’ha de fomentar el seu instint ramat, perquè aprengui a treballar amb el seu tutor, per al benefici comú.
Ara és un bon moment per modelar els trets de temperament del cadell, potenciant allò que més ens interessa i inhibint allò que no vulguem que desenvolupi.
Aquí és quan hem d’iniciar l’ensinistrament preliminar, però fer-ho com a joc i de curta durada. Sessions curtes.
La dominància social se segueix desenvolupant en aquesta etapa. Amb això, el cadell arriba a respectar els seus congèneres i augmenta la seva disciplina i bona relació amb ells.
Els períodes de socialització i entrenament s’han de fer fora de la presència de la mare i dels germans (perquè no hi puguin influir) i sempre a la mateixa hora per crear expectativa i desitgi que arribi el moment de treball.

Quarta etapa o període: Des dels 84 dies fins als 112 dies.

A les 16 setmanes, el cadell ja tindrà el desenvolupament mental i emocional que us acompanyarà tota la vida.
Durant aquest període s’ha de començar l’entrenament de manera més seriosa. Aquest ha de ser sense distraccions, perquè el gos pugui estar ben pendent del tutor i no li hagi de fer moltes correccions (així, el vincle serà més gran i la seva autoconfiança augmentarà)

En resum, veiem que tenim des dels 21 dies fins als 112, per establir unes bones bases al nostre cadell. Passat aquest temps, és més difícil reconduir.
Amb això no dic que sigui impossible socialitzar un gos de més de 4 mesos, però serà un procés més lent i complicat, depenent del gos, ja que tot allò que aprenguin fins als 112 dies quedarà gravat per sempre. Es pot corregir, però no eliminar.
Per això, entre altres coses, és molt important no fer servir càstigs, reforços negatius, ni tècniques aversives, perquè els pot marcar negativament, per a la resta de la seva vida.